>
  • НАЧАЛО НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗТМ Радомир
  • BEGINNING OF THE CONSTRUCTION OF ZTM Radomir

   

  1978 година - началото на строителството на площадката на ЗТМ Радомир- инж. Георги Христовски- гл. проектант, инж. Кирил Иванов- н-к строеж, инж. Георги Георгиев- ген. директор на ГДИ на ЗТМ Радомир.С поглед устремен в бъдещето и увереност във великото начинание.

  1978    Beginning of the construction on the site of the Heavy  Machine Building Plant- Radomir: Eng. George Hristovski, Chief Design Engineer, Eng. Kiril Ivanov, Head of Construction, dipl. mech. Eng. George Georgiev – General Manager of General Investment Department Heavy Machine Building Plant – Radomir. With eyes looking forward at the future, and firm belief in the great undertaking.

   

  ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ

  Search