>

  1987 година Стопанско обединение ,,Тежко Машиностроене,, Радомир, се преобразува във фирма ,,Радомир Метали,, Радомир, съгласно ,,Указ 56,, на Държавния съвет на НРБ от 1987г. В състава на фирмата са включени предприятията ; ЗТМ Радомир, стоманолеярен завод ,,Струма,, и машиностроителен завод ,,Струма,, гр. Перник, ЗГГМ  и машиностроителен завод за минно-добивната промишленост гр. Перник, завод за електро табла и оранжериен завод гр. Радомир,

   котлостроителен завод ,,Георги Кирков,,  машиностроителен цех в село Слащен, строителна фирма Радомир, инженерингова организация Радомир, ИТМ Радомир, ИТЕМ София, институт за атомно машиностроене София. През 1991 година ЗТМ Радомир се разделя на две фирми ; ,,ЛЕКОКО,, и машиностроителен завод Радомир във фирма ,,Бесттехника,,.

  In 1987 year Heavy Machine building Radomir was transformed to Radomir-Metals JSC under  Decree 56 of State Council of the People’s Republic of Bulgaria of 1987. The structure of the company included : HMB Radomir, steel melting and machine-building factories Struma, Pernik city, two metal workings factories Pernik city, electric panels factory and greenhouse factory in Radomir city, boiler-building factory George Kirkov, Sofia city, machine-building shop, Slaschten village, construction company Radomir, engineering company Radomir, Technical Heavy Machine-Building Institute Radomir, Nuclear Machine-Building Institute Sofia city, Heat Engineering Institute Sofia city. In 1991 HMB Radomir transformed into two companies: Lekoko Radomir and Best-technika Machine Building.

  energyrevolution.space

  Брояч на посетители

  Today 6

  Yesterday 18

  Week 48

  Month 321

  All 13624

  Currently are 17 guests and no members online

  Kubik-Rubik Joomla! Extensions

  Search