>

  1987 година Стопанско обединение ,,Тежко Машиностроене,, Радомир, се преобразува във фирма ,,Радомир Метали,, Радомир, съгласно ,,Указ 56,, на Държавния съвет на НРБ от 1987г. В състава на фирмата са включени предприятията ; ЗТМ Радомир, стоманолеярен завод ,,Струма,, и машиностроителен завод ,,Струма,, гр. Перник, ЗГГМ  и машиностроителен завод за минно-добивната промишленост гр. Перник, завод за електро табла и оранжериен завод гр. Радомир,

   котлостроителен завод ,,Георги Кирков,,  машиностроителен цех в село Слащен, строителна фирма Радомир, инженерингова организация Радомир, ИТМ Радомир, ИТЕМ София, институт за атомно машиностроене София. През 1991 година ЗТМ Радомир се разделя на две фирми ; ,,ЛЕКОКО,, и машиностроителен завод Радомир във фирма ,,Бесттехника,,.

  In 1987 year Heavy Machine building Radomir was transformed to Radomir-Metals JSC under  Decree 56 of State Council of the People’s Republic of Bulgaria of 1987. The structure of the company included : HMB Radomir, steel melting and machine-building factories Struma, Pernik city, two metal workings factories Pernik city, electric panels factory and greenhouse factory in Radomir city, boiler-building factory George Kirkov, Sofia city, machine-building shop, Slaschten village, construction company Radomir, engineering company Radomir, Technical Heavy Machine-Building Institute Radomir, Nuclear Machine-Building Institute Sofia city, Heat Engineering Institute Sofia city. In 1991 HMB Radomir transformed into two companies: Lekoko Radomir and Best-technika Machine Building.

  Тежко машиностроене (България, която съградихме)

  Електротехническа промишленост (България, която съградихме)

  Химическа промишленост (България, която съградихме)

  Транспортна промишленост (България, която съградихме)

  energyrevolution.space

  Електронна промишленост (България, която съградихме)

  Транспортно машиностроене (България, която съградихме)

  Научно-техн. революция (България, която съградихме)

  ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ

  Брояч на посетители

  Today 0

  Yesterday 18

  Week 45

  Month 325

  All 2454

  Currently are 5 guests and no members online

  Kubik-Rubik Joomla! Extensions

  Search