>

                                „Р О Л А Н Д      Б Е Р Г Е Р   И    П А Р Т Н Ь О Р И”

  ПРОВАЛЕНИЯ ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО  НА ФИРМА      

  „РАДОМИР-МЕТАЛ”  СЪС ЗАПАДНО- ГЕРМАНСКИ КОМПАНИИ.

   

  „Управлението на една монополна компания от търговци, е може би най лошата форма на управление за всяка страна”

  „Не би могло да се очаква, че изпълнителните  директори на акционерните дружества в качеството им главно на мениджъри на парите на други хора, ще ги управляват със същата бдителност, както техните собственици.”

  „Великите нации никога не обедняват поради РАЗТОЧИТЕЛСТВОТО и НЕБЛАГОРАЗУМИЕТО на частни лица, но много често обедняват в резултат на разточителството и неблагоразумието на държавната власт”

  „Всеки един човек, на който не му е позволено правото да притежава собственост, не може да има друг интерес, освен да се стреми да яде колкото се може по вече, и да работи, колкото се може по малко. „

          Адам Смит- шотландски икономист, бащата на политическата икономия и на капитализма.

  Изминатият период на 45 години социализъм, и 26 години капитализъм, поставя редица въпроси:

   -Липсата на частна собственост ли една от причините за рухването на социализма?

  -При коя собственост, държавна или частна, може да има прогрес, финансова стабилност, висок стандарт на живот за хората?

  -Частната собственост не стимулира ли печалбите, стремеж за непрекъснато забогатяване, за сметка на болшинството от хората на страната?

  - Алчността за господство, свръх задоволяване и неприличното богатство, не очертават ли огромното неравенство, за сметка на непрекъснатото обедняване на обществата?

  „Какво се случва с любимия ми капитализъм,(„търговско общество”, както го нарича Адам Смит)?Страни се люшкат, бушуват протести, безработицата расте, дефицити избуяват, неравенството непрекъснато расте, ценностите на капитализма са поставени под въпрос”. Това е цитат от въображаемото „писмо на Адам Смит до съвременните капиталисти”, публикувано във вестник Financial Times, чийто автор е Дейвид Рубенстейн през 2012 година.

             Адам Смит – бащата на икономиката като наука, написал книгата „Богатството на хората”, книга актуална и до днес. Маргарет Тачър е носела тази книга винаги в чантата си.

    С тези встъпителни цитати на световни светила в икономиката, се опитвам да аргументирам нашите намерения за решаването на проблемите при създаването на нашета тежка индустрия. 

   

  През 1986 г. Тодор Живков е на посещение във ФРГ. Там посещава заводите на „Фолксваген”, където го запознават със цялостния цикъл на производството но автомобили. Той ги попитал как и по какъв начин са си създали системата за организация и управление на компанията. Отговорили му, че за това се ползват консултантски фирми, и те са ползвали немската фирма „Роланд Бергер и партньори” и американската „Маккинзи енд къмпани „. Това са фирми специализирани в организация на управлението, на производството, структура и администрация, организация на труда и заплащането, маркетинговата дейност, човешките ресурси и обучението на кадрите. Когато се завръща в България, Тодор Живков възлага на Огнян Дойнов да се свърже с „Роланд Бергер и партньори” и да ги покани за консултации у нас. Огнян Дойнов възлага на ИРП (Институт за развитие на промишлеността, който се оказва с подобна структура на немската фирма), да установи сътрудничество с фирмата. Ръководител на ИРП е бил инж. Александър Александров. Изпраща се група специалисти от института, които в продължение на 6 месеца се запознават с дейността и начина на работа на фирмата.Там се договаря разработването на нова система за организация и управление на ЗТМ Радомир, като в групата се включва и инж Веселин Папазов- директор ИТМ (Институт за Тежко машиностроене) Радомир. През 1988 г. група от специалисти от „Роланд Бергер и партньори” с ръководител д-р инж  Ото Калтдхов идват на първо посещение в Радомир. Приети са от Георги Атанасов-Министър Председател на НР България, на която са присъствали Григор Стоичков, Георги Пирински-зам. Председатели на Министерския съвет и инж. Александър Александров-директор на ИРП. Там Георги Атанасов е казал, че трябва да се създаде нова организация на управление за ЗТМ Радомир, нямаща нищо общо с действащата наша социалистическа, и ако трябва, символично, ще направим „ограда около завода”, за да се знае че там се работи по нова система. Няма информация, на тази среща да е присъствал и самият Роланд Бергер (на такива срещи на високо ниво, той обичайно е присъствал). От страна на немската фирма и било изготвено предложение до Георги Атанасов, в което се предлага ЗТМ Радомир да се приватизира, като в този процес може да участва и концерна „Манесман”. Това е информация от специалисти от ИРП, които са чели това предложение. Аз не съм го чел, но аз ръководех българската група, и у нас, заедно със специалистите на немската фирма, обсъдихме каква ще бъде новата организация за ръководство и управление на производството, системата за качествен контрол, заплащане на труда, маркетинг, обучение. Това трябваше да залегне в договора, който фирмата трябваше да подготви и да бъде подписан в ФРГ. След тази среща, аз подготвих доклад до Министерския съвет, който лично го занесох на Георги Пирински в неговия кабинет и поисках разрешение да заминем в ФРГ и да подпишем договора. Оставих доклада, но той ми каза, че това сега не може да стане, тъй като момент е много сложен и такова действие за сега е невъзможно.

  Същите действия и същата ситуация както и с договора с Японската фирма „Кобе Стил”. Явно, високо поставени хора от нашето висше ръководство, не са желали сътрудничество и кооперация със западни фирми, информирали са съветското ръководство и са отстоявали техните указания. Горбачов е каза на Тодор Живков- „Ние няма да позволим България да става малката Япония, и да се кооперира със Западна Германия”.

  Оценката на ръководителя на „Роланд Бергер и партньори”за ЗТМ Радомир е, че никоя фирма в света на може да си позволи такава голяма инвестиция. Тука, освен голямата инвестиция са изградени мощности на високо технологично ниво и с огромни възможности. С добро управление и организация тук може да стане мощен индустриален, икономически и социален център.

               „Маккинзи енд къмпани”-основана от Джеймс Маккинзи през 1924 г. в САЩ, който се смята за баща на управленското консултиране.

               „Роланд Бергер и партньори”- основана от Ролан Бергер през 1924 г. в Германия за консултации в управлението на големите фирми.

                

  Тежко машиностроене (България, която съградихме)

  Електротехническа промишленост (България, която съградихме)

  Химическа промишленост (България, която съградихме)

  Транспортна промишленост (България, която съградихме)

  energyrevolution.space

  Електронна промишленост (България, която съградихме)

  Транспортно машиностроене (България, която съградихме)

  Научно-техн. революция (България, която съградихме)

  ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ

  Брояч на посетители

  Today 18

  Yesterday 10

  Week 45

  Month 325

  All 2454

  Currently are 5 guests and no members online

  Kubik-Rubik Joomla! Extensions

  Search